KAICHAO TRADE CORP

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaichao Taiwan Kaichao Yiwu Kaichao Guangzhou

 

TAIWAN

 Republic of China National Flag

MAIN HOME
TAIWAN HOME
ABOUT US
CONTACT 

@

          Locations:

          Headquarters

          Kaichao Trade Corporation

          7-F2 22, Chung Ching N. Rd. Sec 1

          Taipei, Taiwan, R.O.C.

          Tel: (02) 2555-2527       Fax: (02) 2558-7600

          Email: info@kaichao.com.tw

@

          Domestic Department

          Lao Shinn Yih Ornaments Co.

          No. 15, Lane 29, Chen Chou Rd.

          Taipei, Taiwan, R.O.C.

          Tel: (02) 2556-8259        Fax: (02) 2558-3978

@

@

@

@

@

          

         

@

@                                          

@

@

@

@